Enquête publique relative au projet de modification n° 1 du Plan d' Aménagement et de Développement Durable de la Corse
Documents administratifs
Arrêté_organisant_enquete (2,19 Mo)
Avis enquête publique (138 Ko)
_A_lire_Composition_dossier_enquete (244 Ko)
1_RAPPORT_PRESENTATION_ANNEXES
_Rapport_presentation (606 Ko)
ANNEXE_0_Extrait_Livret_4_p48-50 (691 Ko)
ANNEXE_1_Carte_evolution_tache_urbaine (72,80 Mo)
ANNEXE_2_Tableau_evolution_ESA_par_commune (678 Ko)
ANNEXE_3_Carte9_ESA_NordEst (231,67 Mo)
ANNEXE_4_Carte9_ESA_NordOuest (368,89 Mo)
ANNEXE_5_Carte9_ESA_SudEst (250,96 Mo)
ANNEXE_6_Carte9_ESA_SudOuest (271,15 Mo)
ANNEXE_7_Carte1_DGDPT_100000e (147,79 Mo)
ANNEXE_8_Extrait_Livret_3_SAT_pages modifiees (892 Ko)
2_AVIS_PPA
_PAGE_DE_GARDE_avis_PPA_NB_SIG (60 Ko)
Afa_Afà (2,69 Mo)
Ajaccio_Aiacciu (2,57 Mo)
Alata (3,12 Mo)
Albitreccia (19,77 Mo)
Aléria_Aleria (41,91 Mo)
Antisanti (521 Ko)
Appietto_Appiettu (3,22 Mo)
Arro_Arru (536 Ko)
Azilone Ampaza_Azilonu è Ampaza (1,03 Mo)
Barbaggio_Barbaghju (558 Ko)
Bastelica (2,17 Mo)
Bastia (13,16 Mo)
Belgodère_Belgudè (1,50 Mo)
Bonifacio_Bunifaziu (690 Ko)
Borgo_U Borgu (15,11 Mo)
CAB (3,66 Mo)
Calacuccia (1,40 Mo)
Calenzana_Calinzana (30,12 Mo)
CAPA (5,64 Mo)
Carbini (474 Ko)
Casalabriva (5,05 Mo)
Castellare di Casinca_U Castellà di Casinca (8,32 Mo)
CC Celavu Prunelli (1,01 Mo)
CC Costa Verde (1,75 Mo)
Centuri (1,57 Mo)
Cervione_Cervioni (1,39 Mo)
Chambre d'agriculture 2A (1,32 Mo)
Chambre d'agriculture 2B (924 Ko)
Chisa_Chisà (534 Ko)
Corbara_A Curbaghja (4,35 Mo)
Coti-Chiavari_Coti Chjavari (15,79 Mo)
Cuttoli-Corticchiato_Cutuli è Curtichjatu (435 Ko)
Eccica-Suarella_Eccica è Suaredda (30,76 Mo)
Farinole_Faringule (2,40 Mo)
Favalello_U Favalellu (776 Ko)
Figari (4,51 Mo)
Galéria_Galeria (1,50 Mo)
Ghisonaccia_A Ghisunaccia (42,66 Mo)
Ghisoni (34,40 Mo)
Grossa_A Grossa (729 Ko)
Lecci (2,66 Mo)
L'Île-Rousse_L'Isula (169 Ko)
L'Île-Rousse_L'Isula_2 (54,09 Mo)
Loreto di Tallano_Laretu d'Attallà (1,15 Mo)
Loreto-di-Casinca_Loretu di Casinca (8,74 Mo)
Lucciana (29,12 Mo)
Monacia-d'Aullène_A Munacia d'Auddè (1,16 Mo)
Monte (757 Ko)
Montegrosso_Montegrossu (13,24 Mo)
Monticello_Munticellu (10,91 Mo)
Olivese_Livesi (1,02 Mo)
Olmeto_Ulmetu (869 Ko)
Omessa (513 Ko)
Palasca (748 Ko)
Patrimonio_Patrimoniu (2,09 Mo)
Penta-Acquatella_A Penta è Acquatella (2,07 Mo)
Penta-di-Casinca_A Penta di Casinca (44,39 Mo)
Peri_I Peri (827 Ko)
Piana_A Piana (11,18 Mo)
Piedigriggio_Pedigrisgiu (1,44 Mo)
Pietralba_Petralba (2,01 Mo)
Pietroso_U Petrosu (552 Ko)
Piève_A Pieve (2,85 Mo)
Pila Canale_Pila è Canali (698 Ko)
Poggio Mezzana_Poghju è Mezana (118 Ko)
Porto-Vecchio_Portivechju (4,26 Mo)
Préfète de Corse (481 Ko)
Propriano_Prupià (55,86 Mo)
Propriano_Prupià_2 (7,37 Mo)
Prunelli di Fiumorbu_I Prunelli di Fiumorbu (523 Ko)
Quenza (1,46 Mo)
Renno_Rennu (5,94 Mo)
Rutali (4,54 Mo)
Saint Florent_San Fiurenzu (3,29 Mo)
Sainte Marie Siché - Santa Maria Sichè (1,99 Mo)
San Giuliano_San Ghjulianu (12,21 Mo)
San Martino di Lota_San Martinu di Lota (6,88 Mo)
Santa Lucia di Muriani (23,10 Mo)
Santa Maria Figaniella_Santa Maria Ficaniedda (2,65 Mo)
Santa Maria Poggio_Santa Maria Poghju (383 Ko)
Santa Reparata di Balagna_Santa Riparata di Balagna (637 Ko)
Sarrola Carcopino_Sarrula è Carcupinu (4,23 Mo)
Sartène_Sartè (589 Ko)
Serriera - A Sarrera (2,24 Mo)
Sisco_Siscu (1,15 Mo)
Sollacaro - Suddacarò (3,09 Mo)
Sorbo Ocagnano_Sorbu è Ocagnanu (10,49 Mo)
Sotta (609 Ko)
Taglio-Isolaccio_Tagliu è Isulacciu (34,62 Mo)
Talasani (19,29 Mo)
Tavaco_Tavacu (1,94 Mo)
Tolla_Todda (795 Ko)
Urtaca (1,45 Mo)
Valle di Mezzana - Vaddi di Mizana (2,86 Mo)
Valle-d'Orezza_A Valle d'Orezza (21 Ko)
Venzolasca_A Venzulasca (33,72 Mo)
Vico_Vicu (4,27 Mo)
Vignale (1,48 Mo)
Villanova (659 Ko)
Vivario_Vivariu (75 Ko)
Volpajola_A Vulpaiola (991 Ko)
Zonza (4,95 Mo)
SIG avis PPA
Lecci-BORDEREAU DEPOT.PLATINIUM 04.10.2019.pdf (272 Ko)
3_DECISION_MRAe
DecisionMRAe_PADDUC_2019DCK9-1 (198 Ko)
4_NOTE
note_textes_procedure_decision_autorite (312 Ko)